Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

 

Aktualności

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

zarządzenie nr 9 - konflikt interesów

 

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem 05.02.2018 podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Restrukturyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem poprzez wymianę przestarzałego sprzętu medycznego oraz wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020 w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,

na rzecz osób dorosłych, dedykowanych układu kostno-stawowo-mięśniowego,

w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,

na rzecz osób dorosłych, dedykowanych układu kostno-stawowo-mięśniowego,

w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci.

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, sprzętu infomatycznego oraz działanie związane z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych.

Poszczególne działania projektowe obejmują wsparcie: pracowni diagnostycznych (poradnie), Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Laboratorium, Klinicznego Oddziału Ortopedycznego/ Oddziału Rehabilitacji. Przewiduje się zakup sprzętu i wyposażenia wraz z wdrożeniem systemu informatycznego oraz zastosowanie rozwiązań energooszczędnych.

 

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 7 403 724,84 zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią wartość 4 471 733, 80 zł. w ramach budżetu projektu znajdują się również wydatki niekwalifikowalne.

W okresie wymaganej trwałości zachowana zostanie trwałość Projektu. Zamawiający posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania Projektu.

 

Czas trwania Projektu – od podpisania umowy- marzec 2018 r. (przewidywany termin zakończenia zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie- 30 wrzesień 2019r.)

 

Projekt jest realizowany przez powołaną Jednostkę Realizującą Projekt w składzie:

Koordynator Projektu- Bogusława Stępięń

Obsługa prawna- Monika Tyblewska

Specjalista ds. Księgowości – Małgorzata Gąsienica Roj

Specjalista ds. IT- Wiesław Krząstek

Specjalista ds. aparatury medycznej – Maciej Ćwikła