Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Karta Praw Pacjentów odwołuje się do następujących przepisów:

 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,

ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej,

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,

ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

 Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta

 

http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/karta_praw_pacjenta_07082007.pdf