Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Przyjęcia do Poradni Ortopedycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego odbywają się na podstawie SKIEROWANIA od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Ortopedycznej.
Każdy pacjent, który posiada skierowanie może zarezerwować sobie termin wizyty w Poradni Ortopedycznej. Do ustalenia terminu wizyty w Poradni Ortopedycznej potrzebne są następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy
 • dane opiekuna (w przypadku dzieci do ukończenia 18-go r.ż.)
 • dane ze skierowania (w przypadku pacjentów pierwszorazowych).

Pacjenci PIERWSZORAZOWI (tzn. zgłaszający się po raz pierwszy; świadczeniobiorcy, którzy w ciągu ostatnich 730 dni (tj. 2 lat) nie korzystali ze świadczeń w danym zakresie; lub chcący się leczyć z powodu innego rozpoznania) MUSZĄ posiadać skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do Poradni Ortopedycznej już w momencie rezerwowania sobie terminu wizyty i wpisu do Kolejki Oczekujących.

Skierowanie na konsultację obejmuje jedną wizytę.
Skierowanie na objęcie leczeniem jest ważne do zakończenia leczenia określonej jednostki chorobowej.
Skierowanie powinno zawierać:

 • dane osobowe pacjenta,
 • rozpoznanie (w języku polskim oraz według kodu ICD-9)
 • dane lekarza wystawiającego wraz z numerem prawa do wykonywania zawodu
 • numer umowy z NFZ jednostki kierującej
 • datę wystawienia.

Podczas rejestracji przy okienku należy okazać:

 • ważny dokument stwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń (dobrowolnie)
 • rezydenci UE - poświadczenie wydane przez NFZ (obowiązkowo)

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcom na podstawie KARTY EKUZ lub Certyfikatu zastępującego kartę EKUZ przysługują TYLKO świadczenia zdrowotne NIEZBĘDNE z przyczyn medycznych. W celu uzyskania planowanego leczenia należy przedstawić dokument unijny S2, S3, DA1, E112, lub E123.