Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem