Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Krótki rys historyczny Kliniki

Rok 1915 - Powstaje Krakowski Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską I Wojny Światowej (KBK). Założyciel - Kardynał Adam Stefan Sapieha. Książęco-Biskupi Komitet tworzy Sekcję Sanitarną z prof. dr Emilem Godlewskim jako Przewodniczącym.

1917 - Dzięki staraniom Sekcji Sanitarnej KBK powstaje w Zakopanem w wynajętej willi "Orla" pierwszy Szpital dla dzieci dotkniętych gruźlicą, zwłaszcza kostno-stawową.

 1919 - Kardynał Adam Stefan Sapieha przekazuje Szpital Wydziałowi Lekarskiemu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 1923 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Stanislaw Wojciechowski kładzie Kamień Węgielny pod budowę nowego Szpitala-Sanatorium dla Dzieci.Budynek Sanatorium w trakcie budowy

 1931 - Oddanie do użytku Sanatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego dla 300 dzieci, wybudowanego dzięki darowiznom społeczeństwa, Kas Chorych i Samorządów miast całej Polski, oraz dotacji rządowych.

 1939-1945 - W budynku Szpitala funkcjonuje niemiecki szpital wojskowy.

 1945 - Po odzyskaniu Zakładu przez Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna działalność "Dziecięcy Zakład Leczniczy UJ".

 1950 - Szpital przechodzi pod zarząd Ministerstwa Zdrowia otrzymując nazwę "Państwowe Sanatorium Dziecięce Gruźlicy Kostno-Stawowej im. J. Zeylanda".

 1951 - Szpital wzbogaca się o nowe obiekty, między innymi o oddział rehabilitacyjny w Kuźnicach.

 1967 - Zostaje zamknięty rozdział historii Zakładu związany z leczeniem gruźlicy kostno-stawowej. Sanatorium kończy działalność.

 1968 - Utworzony zostaje Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny dla Dzieci i Młodzieży.

 1968 - Rozpoczyna się specjalizacja Szpitala w zakresie ortopedii i rehabilitacji dziecięcej.

 1976 - Ośrodek nawiązuje ścisłą współpracę z Akademią Medyczną w Krakowie.

 1976 - Szpital przyjmuje nazwę: Specjalistyczny Zespół Rehabilitacyjno - Ortopedyczny dla Dzieci i Młodzieży.

 1992 - Założenie Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym im. Kardynała Adama Sapiehy. Celem Fundacji jest gromadzenie środków rzeczowych i finansowych na rozbudowę, modernizację i bieżącą działalność medyczną Szpitala poprzez budowę nowoczesnych pawilonów rehabilitacyjno-ortopedycznych, które pozwolą na poprawę warunków leczenia i pobytu dzieci i młodzieży . W ramach rozbudowy przewidziana jest budowa nowego traktu operacyjnego, nowoczesnego Centrum Diagnostycznego i Oddzialu Intensywnej Opieki Medycznej. Planowane inwestycje pozwolą na usprawnienie diagnostyki i leczenia oraz skrócą okres oczekiwania na przyjęcie do Szpitala.

 Rok 1997 - Kolejne zmiany: Szpital ponownie przechodzi pod zarząd Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstaje Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 C.M.U.J. , na jego bazie Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zakopanem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 - Klinika jest organizatorem XI Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, udziałem gości zagranicznych (m.in. prof. Eduardo Luque z Meksyku)

 Rok 1999 - Klinika jest organizatorem XII Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa Badań i Stosowania Metody Ilizarowa ASAMI

 - Pierwsza operacja endoskopowa kręgosłupa wykonana w Klinice

 2000 - Wkroczyliśmy w ostatni rok dwudziestego wieku.

2001-2004 - Rozbudowa i modernizacja naszego Budynku, zakupy nowej aparatury

2004 - Wrzesień - ruszyła budowa nowego zespołu sal operacyjnych

 12.12.2004 - Wmurowano kamień węgielny pod budowę zespołu sal operacyjnych

 30.06.2005 - Zamknięcie oddziału w Kuźnicach i uroczyste przekazanie budynków w zarząd Tatrzańskiego Parku Narodowego.

11.09.2005 - Wmurowano kamień węgielny pod budynki Zespołu Szkół przy naszej Klinice

 2005 - Od września trwa budowa Zespołu Szkół przy Klinice

 07.09.2005 - Wizyta zaprzyjaźnionego 16 Tank Transporter Squadron Royal Logistic Corps

 02.01.2006 - Została otwarta w naszej Klinice nowa poradnia. Specjalizujemy się w zwalczaniu przewlekłego bólu w chorobach narządu ruchu.

 08.05.2006 Uruchomienie nowoczesnego zespołu sal operacyjnych

13.10.2006 - 75 Jubileusz działalności naszej Kliniki !

 13.10.2006 - Odbywa się I Międzynarodowe Sympozjum "Kontrowersje i postępy

w chirurgii kręgosłupa"

 14.10.2006 - Powstaje Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa (www.spine.org.pl)

 maj 2007 - W Klinice odbywa się seria wykładów i zabiegów pokazowych - z wizytą gości R.W.Gaines (USA),

 24.10.2008 - Odbywa się Międzynarodowy II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

 14.10.2010 - III Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, po raz pierwszy w Polsce prezentujemy Live Surgery.

 27.10.2011 - uroczyste otwarcie cyfrowej pracowni RTG

 11-13.10.2012 - IV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

 lipiec - grudzień 2012 - wymiana pokrycia dachowego budynku głównego USOR

 23-25.10.2014 - V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

 grudzień 2014 - styczeń 2015 - remont Odcinka III Klinicznego Oddziału Ortopedii USOR

 21.01.2015 - uroczyste otwarcie Odcinka III Klinicznego Oddziału Ortopedii USOR po remoncie

 

 

 

 

 

Historia wciąż się pisze...