Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Lek. Urszula Gryglicka

Lekarz Kierujący Klinicznym Oddziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii

 

Lek. Elżbieta Herman - Starszy Asystent

Lek. Robert Kołcz -  Starszy Asystent

Lek. Wiktoria Stencel -  Młodszy Asystent

Lek. Dorota Petelicka-Zięba - Starszy Asystent

Lek. Hanna Brzozowska- Starszy Asystent

Lek. Joanna Kaźmierkiewicz-Matyjasik - Starszy Asystent

Lek. Agata Bator- Starszy Asystent

Dr hab. n. med. Sylweriusz Kosiński- Starszy Asystent

Lek. Katarzyna Makowska- Starszy Asystent

Lek. Diana Grabowska- Starszy Asystent