1. Odwiedziny w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem są możliwe z zachowaniem reżimu sanitarnego.

2. Odwiedziny jednoczasowo przez 1 osobę, w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.

3. Godziny odwiedzin 14:00 – 17:00

4. Odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem/Kierującym Oddziałem.

5. Czas trwania pojedynczej wizyty do 2 godzin.

 

Informacja odwiedziny do pobrania

UNIWERSYTECKI SZPITAL
ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, utworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty do Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej drogą elektroniczną (on-line).
Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty.

E-rejestracja