1Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem informuje, iż zgodnie
z zapisami zawartej w dniu 29.03.2023 Umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0141/22-00/1120/2023/333 Projektu pn. „Unowocześnienie i dostosowanie do aktualnych potrzeb infrastruktury USOR w Zakopanem w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w związku z występowaniem pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacji kryzysowych”, w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, §4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje
o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej”.

W związku z powyższym informujemy, że sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

 

 

Zakupiony mobilny śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem „C” typu mini do radiologii zabiegowej

Zakupiona karetka – ambulans sanitarny typu A2 marki RENAULT

Zakupiony chirurgiczny mikroskop operacyjny 

 


„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E- administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

 

„Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”, nr RPMP.02.01.05-12-0228/18 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia

 

„Restrukturyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego w Zakopanem poprzez wymianę przestarzałego sprzętu medycznego oraz wdrożenie innowacyjnych technologii informatycznych” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 9.2.

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL
ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, utworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty do Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej drogą elektroniczną (on-line).
Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty.

E-rejestracja