Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny
w Zakopanem

image

Innowacyjne urządzenie robotyczne do rehabilitacji górnych i dolnych partii ciała przyspieszające usprawnianie pacjentów po zabiegach operacyjnych.

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem w październiku 2023 r. podpisał umowę na dotację celową Ministerstwa Zdrowia z subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego funduszu medycznego. W ramach umowy zakupiono innowacyjne urządzenie robotyczne do rehabilitacji górnych i dolnych partii ciała przyspieszające usprawnianie pacjentów po zabiegach operacyjnych.

Kwota dofinansowania:370 000,00 zł.

W ramach umowy zakupiono innowacyjne urządzenie robotyczne do rehabilitacji górnych i dolnych partii ciała przyspieszające usprawnianie pacjentów po zabiegach operacyjnych
BIODEX SYSTEM 4PRO. Urządzenie dostarczyła firma P.H.U. Technomex Sp. z o.o.
Jest to jedno z najnowocześniejszych urządzeń wykorzystywanych w fizjoterapii, pozwalające na efektywne zwiększanie siły i wytrzymałości mięśniowej. Biodex System 4 Pro wykorzystywany jest do oceny i treningu izokinetycznego, umożliwia ocenę izokinetyczną i izometryczną układu ruchu w oparciu o ruch czynny lub bierny tułowia lub w stawach barkowym, łokciowym, nadgarstkowym, biodrowym, kolanowym, skokowym. Urządzenie wyposażone jest w dynamometry pozwalające na pomiar momentów sił mięśniowych w stawach w warunkach dynamicznych podczas pracy koncentrycznej i ekscentrycznej z możliwością zmiany prędkości wykonywanego ruchu. Urządzenie umożliwia również pomiar propriocepcji. Dodatkowo system wyposażony jest w mobilną stację roboczą z panelem kontrolnym. System BIODEX 4Pro pozwala między innymi na wyznaczenie momentów sił mięśniowych kończyn górnych i dolnych w zakresie: oceny zdolności siłowych, siłowo-szybkościowych, symetrii oraz oceny antagonistycznych grup mięśniowych.